Vanapaberi kogumise võistlus!

Tartu koolide vanapaberi kogumise võistlus.

Kampaania sõnum:

Kogu vanapaberit ja võida oma koolile auhinnaraha koolikeskkonna parendamiseks.

Septembris ja oktoobris koguvad Tartu kooliõpilased koolidevahelises võistluses vanapaberit, et võita koolile auhinnaraha koolikeskkonna parendamiseks.

Iga kool valib ise eesmärgi/koolikeskkonna parendamise projekti, mille saavutamise nimel ta õpilasi vanapaberit koguma kutsub.

Auhinnafond:

kokku on 7000€, mis jaguneb kolme kõige rohkem vanapaberit kogunud kooli vahel järgmiselt:

1. koht – 3000€; 2. koht – 2000€; 3. koht – 1000€; lisaks 1000€ väärtuses loosiauhindu;

Auhinnad antakse üle novembrikuu jooksul.

MEIE KOOL KOGUB VANAPABERIT 26. SEPT - 02. OKT. 

KUI SUL ON PABERIT JA PAPPI, TOO SEE KOOLI!

2023  Tartu Kroonuaia Kool