Märtsi sündmused

11. märtsil on trimestri lõpetamine ja tunnistuste saamine. 

Koolipäev lõpeb kell 12.10. Pikapäevarühm lõpetab kell 14.00.

Õpetajatel toimub väljasõit Viljandisse. 

 14.-18. märts on emakeelenädal. 

Toimuvad erinevad emakeelega seotud tegevused. 

 

 

2022  Tartu Kroonuaia Kool