Tule anna hinne koolilõunale

Kroonuaia Kooli söökla toitlustaja viib läbi iga aastast koolitoitlustuse kliendi rahulolu uuringut. Uuring veebipõhine, millele saavad vastata õpilased ja koolitöötajad perioodil 15.11-24.11.2018.

Link küsitlusele:  https://www.ankeet.ee/a/lusohe

2022  Tartu Kroonuaia Kool