Tartu Kroonuaia Kool otsib avalikul konkursil uut nime

Tartu Kroonuaia Kool kolib lähiaastatel Ploomi tänavale, mistõttu otsitakse avalikul nimekonkursil koolile uut nime. 

Aastakümnete jooksul on koolil olnud mitmeid asukohti ja nimesid. Praeguse nime sai kool aastal 1991, kui koliti Kroonuaia tänavale. Aastal 2002 koliti Puiestee tänavale, kuhu nimi tuli kaasa. 2023. aastal ootab kooli taas ees kolimine, seekord Ploomi tänavale.
 
"Kooli nime vahetamine on olnud päevakorras koolisiseselt varemgi, kuid väga head nimevarianti isekeskis arutades me leidnud ei ole. Nimekonkurss otsustati korraldada eelkõige seetõttu, et koolile uue nime leidmisest saaks osa võtta nüüd, kus uue maja projekteerimine juba käib, võimalikult palju inimesi. Nagu vanarahvas ütles, siis mitu pead on ikka mitu pead," selgitas Tartu Kroonuaia Kooli direktor Ain Ostrat.
 


Uue nime aitab valida žürii, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse, kooli hoolekogu, lastevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna esindajad.
 
"Kroonuaia kool on väga eriline ja hea kool, mille praegune väärikas nimi on seotud kohaga. Ja nüüd, kui jälle kolimine silmapiiril terendab, oleks hea leida sama väärikas nimi, mis kajastaks kooli kohta ja ajalugu Tartu ja kogu Eesti hariduses," ütles nimekonkursi žüriisse kuuluv abilinnapea Asko Tamme.
 
Tartu Kroonuaia Kool asutati 1925. aastal ja on praegu Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna üliõpilastele baaskooliks. Koolis õpivad õpiraskustega õpilased põhikooli riikliku õppekava järgi ja püsiva õpiraskusega õpilased põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel. Neid juhendavad eripedagoogid, kes valdavad õpiraskustega õpilaste õpetamiseks vajalikku erimetoodikat.
 
Kool tegutseb ka õpiraskustega õpilaste kompetentsikeskusena ja korraldab üleriigilist hariduslike erivajadustega laste teatrifestivali Savilind.
 
Nimekonkurss kestab 3. märtsist 17. märtsini. Uue nime ettepaneku saab teha igaüks veebilehel www.tartu.ee/et/form/tartu-kroonuaia-kooli-nimekonkurss. Pakutav nimi ei tohiks olla seotud kooli asukoha tänavanimega ega ka linnaosa nimega, vaid võiks olla universaalsem, sest kes teab, äkki ootab praegust Kroonuaia kooli kunagi ees veel kolimine.

Lisainfo: Tartu Kroonuaia Kooli direktor Ain Ostrat, tel 7361 940; abilinnapea Asko Tamme, tel  7361 223, 5340 2784.

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2021  Tartu Kroonuaia Kool