Õppetöö korraldus 15.-19. veebruar

Esmaspäevast on osa klasse tagasi kontaktõppel.

Isolatsioonist tulnutel on rangelt soovituslik enne kooli naasmist teha COVID19 test, sest paljudel juhtudel kulgeb haigus ilma haigustunnusteta. Hoiame ennast ja teisi!

Ohtude minimaliseerimiseks viime õppetööd  sel nädalal läbi koduklassis,  võimalikult mudeli 1 klass + 1 õpetaja järgi. See võib ette tuua tunniplaani mõningast ajutist muudatust. Selles osas jagavad infot klassijuhatajad.

Pikapäevarühmad sel nädalal ei tööta.

Ujuma lähevad sel neljapäeval ainult 2a ja 2b klass.