Infoks kooliperele ja vanematele.

Tavapärase kontaktõppe jätkamiseks ja riskide vähendamiseks on kõigil meie kooli töötajatel alates 3. veebruarist 2021 kohustus kanda tööl maski.

Väga soovituslik on, et ka kõik üle 12-aastased meie kooli õpilased kannaksid koolis maski.

Jätkuvalt palun lapsevanematel lapse haigestumise korral (ka väikeste haigustunnustega) last mitte kooli saata. Palun anda kindlasti klassijuhatajale märku, kui laps ise või keegi teie perest, on haige või juba suunatud koroonaviiruse testi tegema.

 

Direktor Ain Ostrat