Huvitegevus ja üritused

Seoses COVID19 levikuga, jätkuvad piirangud ka kooli huvitegevuses. 

Huvitegevus toimub ka veebruaris individuaalselt või klassipõhiselt.

Täpne info klassijuhatajate kaudu. 

Nii sõbrapäeva kui EV aastapäeva tähistame klassides. 

Sõbranädalal toimub mitmeid erinevaid temaatilisi tegelusi. Näiteks südamete meisterdamine rinda panekuks või klassi või koridori dekoreerimiseks, õnneloos, klassisisene sõbrapost, mängude tund, klasside pildistamine jne. Sõbranädal, 8.-12. veebruar, on värvide nädal. Igal päeval on erinevatel korrustel oma riietuse värv. Reedel ehk 12. veebruaril kanname kõik punast.

EV aastapäeva tähistame 19. veebruaril.

Toimuvad erinevad temaatilised klassipõhised tegevused.

Aktus on filmitud ja seda saavad kõik klassid oma klassiruumis vaadata.

Koolipäev lõppeb 12.00.

Pikapäevarühm ei tööta.

 

   VÄLDIME LIIGSEID KONTAKTE JA PÜSIME TERVED!