Jõulupidu

Algklasside, TT klasside, väikeklasside, üksühele õppe laste jõulupeod klassides. 

Klasside esinemised filmitakse eraldi ning monteeritakse kokku jõulupeovideoks ning seda saavad kõik klassid koos vaadata. 

Jõulupeod toimuvad 18. detsembril.

Koolipäev kestab 8.30 - 11.05.

Huviringid ei tööta.

Pikapäevarühm: 11.05 - 14.00