Distantsõpe jätkub

Distantsõpe jätkub õppeaasta lõpuni ehk 9. juunini 2020.


Kui tingimused võimaldavad, siis pärast 15. maid toimub kontaktõpe õpilastele, kelle jaoks pole distantsõpe andnud soovitud tulemust. Kontaktõppe vajadusest teavitab õpilast ja lapsevanemat klassijuhataja.

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2021  Tartu Kroonuaia Kool