Üldinfo

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

• Õpin selleks, et saada uusi teadmisi ja oskusi.
• Hoolin endast, märkan ja aitan abivajajat.

  

2022/23 õppeaasta õppeperiood on jagatud  kolmeks trimestriks:

I trimester 1. september – 25. november
II trimester 28. november – 17. märts
III trimester 20. märts – 14. juuni

 

Koolivaheajad 2022/23 õppeaastal

 I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 08. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023.a kuni 05.märts 2023. a;
IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. april 2023. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a

 

Tundide ajad

08.30 - 09.15
09.25 - 10.10
10.20 - 11.05
Söögivahetund 1. - 6. klass
11.25 - 12.10
Söögivahetund 7.- LA. klass
12.30 - 13.15
13.25 - 14.10
14.20 - 15.05
15.15 - 16.00  

2023  Tartu Kroonuaia Kool