Sümboolika

Moto 

Kui me ei saa valida parimat,
Valib parim meid!

Parim ei tule üksinda,
Ta tuleb kõige seltsis.
R.Tagore

 

 

Kooli logo

 

 

 

Oma kooli laul

Oma kool on me valgus pikkades aastates.
Kõigi tarkuste algus, meelde jääb koolitee.

Koolitee tõesti oma samas, seisatan väraval.
Samaks on jään’d õpetaja, juustes vaid halli on tal.

Oma kool on me valgus pikkades aastates.
Kõigi tarkuste algus, meelde jääb koolitee.

Vahel me teda ei salli, tundub kui vangla ta.
Sageli siis saab ta kalliks, kooliaeg läbi kui saab.

Oma kool on me valgus pikkades aastates.
Kõigi tarkuste algus, meelde jääb koolitee.

2023  Tartu Kroonuaia Kool