Töötasustamise alused

Töötasustamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel sõlmitud kollektiivleping nr.11, 26.05.2014. 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2021  Tartu Kroonuaia Kool