Töötasustamise alused

Töötasustamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse, Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu vahel sõlmitud kollektiivleping nr.18, 7.12.2020.

 

Tartu Kroonuaia Kooli palgakorralduse põhimõtted on kinnititatud direktori käskkirjaga nr 103, 24.09.2018. 

2022  Tartu Kroonuaia Kool