Töötasustamise alused

Töötasustamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse, Tartu Haridustöötajate Liidu ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühingu vahel sõlmitud kollektiivleping nr.18, 7.12.2020.

 

Tartu Kroonuaia Kooli palgakorralduse põhimõtted on kinnititatud direktori käskkirjaga nr 103, 24.09.2018. 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2022  Tartu Kroonuaia Kool