Kodukord

Tartu Kroonuaia Kooli kodukord on kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 104, 11.12.2020.

 

Võttes aluseks PGS § 68, Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamused

1. Kinnitan Tartu Kroonuaia Kooli kodukorra vastavalt käskkirja lisale.

 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /
Ain Ostrat
Direktor


LISA : Tartu Kroonuaia Kooli kodukord (PDF)

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2022  Tartu Kroonuaia Kool