Hoolekogu

Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 7. detsembri 2021. a otsus nr O-021-0048 "Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine"

 

OTSUS

Tartu, 7. detsember 2021. a. nr O-21-0048

 

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 2, Tartu linnavalitsuse 5. oktoobri 2021. a määruse nr 23 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord” § 13 lg-d 1 ja 2 ning lähtudes Tartu Kroonuaia Kooli direktori esitatud andmetest, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja

o t s u s t a b:

1. Kinnitada Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1. Maarja Vaher- lastevanemate esindaja;
1.2. Vallo Tilgar- lastevanemate esindaja;
1.3. Liina Taska- lastevanemate esindaja;
1.4. Viktoria Šatalina- lastevanemate esindaja;
1.5. Reigo Kärner- õppenõukogu esindaja;
1.6. Regina Velbo-vilistlaste esindaja;
1.7. Siret Kruk- toetava organisatsiooni esindaja:(Eriolümpia Eesti Ühendus);
1.8. Heljo Pikhof- linna esindaja.

2. Otsus jõustub 7.detsember 2021. a

 

 (allkirjastatud digitaalselt)
Riho Raave
Haridusosakonna juhataja

 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll (25.04.2022)
Hoolekogu koosoleku protokoll (26.01.2022)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.09.2021)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.06.2021)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.05.2021)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.12.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.12.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (09.11.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (26.05.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (13.03.2020)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.12.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (04.11.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (29.08.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.04.2019)
Hoolekogu koosoleku protokoll (21.11.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (20.06.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (05.04.2018)
Hoolekogu koosoleku protokoll (24.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (01.11.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.05.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (06.04.2017)
Hoolekogu koosoleku protokoll (15.11.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (31.08.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (10.03.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (03.02.2016)
Hoolekogu koosoleku protokoll (17.12.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.08.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (16.06.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (27.01.2015)
Hoolekogu koosoleku protokoll (18.11.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (12.06.2014)
Hoolekogu koosoleku protokoll (11.12.2013)
Hoolekogu koosoleku protokoll (14.11.2013)

2022  Tartu Kroonuaia Kool