Kompetentsikeskus

Tartu Pärli Kooli kompetentsikeskuse eesmärk on selgitada välja haridusliku erivajadusega õpilase individuaalsed vajadused ning toetada erivajadusega õppurit võimetekohases õppes osalemiseks, samuti toetada õpilaste, nende vanemate ja lastega töötavate isikute toimetulekut võimetekohase arendus- ning õppetegevusega.

Nõustamised toimuvad Tartu Pärli Koolis (Tartu, Ploomi 1) etteregistreerimise alusel esmaspäeviti kell 16-18. Nõustajateks on Tartu Pärli Kooli tugispetsialistid ja õpetajad-eripedagoogid.

Nõustamised

Eelkooliealine laps
• Eelkooliealise lapse kooliküpsuse välja selgitamine.
• Sobitus-, tasandus- ja arendusrühmades käivate laste vanemate nõustamine, sobiva õpikeskkonna ja õppevormi soovitamine.
• Lasteaia õpetajate nõustamine HEV- õpilaste kooliks ettevalmistamisel.

Registreeri ennast nõustamisele, kooli külastamisele või koolitusele SIIT.


Koolilaps
• Eripedagoogiline uurimine õpilase õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks.
• Eripedagoogiline nõustamine lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning võtete kasutamisel.
• Tundide vaatlemine ja analüüsimine HEV- lapse haridusasutuses.

Registreeri ennast nõustamisele, kooli külastamisele või koolitusele SIIT.

Koolikülastused / koolitused

Pakume haridusasutustele võimalust tutvuda Tartu Pärli Kooli kooli- ja töökorraldusega:
• arutelud kooli juhtkonna, tugimeeskonnaga ja/või õpetajatega
• tutvumine kooli ja kompetentsikeskuse struktuuriga
• ruumide ja õpikeskkonna vaatlus
• tunnivaatlus ja -analüüs
• koolituste korraldamine valdkonnaga seotud teemadel

Registreeri ennast nõustamisele, kooli külastamisele või koolitusele SIIT.

← Tagasi eelmisele lehele