Pikapäevarühm

Pikapäevarühma avaldusi saab esitada infosüsteemis ARNO (www.tartu.ee/arno) või vajadusel paberkandjal.

Pikapäevarühmad 2021-2022: 

I rühm ruumis 208: 1a ja 2b klass ning TT lapsed. 

II rühm ruumis 409: 1b ja 2a klass. 

 

NB ! Pikapäevarühma töös ette tulevatest erandlikest muudatustest antakse vanematele teada õpilaspäeviku ning e-kooli vahendusel.

2022  Tartu Kroonuaia Kool