Huvitegevus

Huvitöö üldeesmärgid on :

1. laste vaba aja võimetekohane ja huvipakkuv sisustamine

2.õpilaste arengupotentsiaali leidmine ja arendamine

3. lisateadmiste ja oskuste andmine

4. koostööoskuste arendamine

5. vastutustunde kasvatamine

6. lastele eduelamuse andmine ning selle läbi nende enesehinnangu tõstmine

7. ülekooliliste ürituste kaudu traditsioonide ja ühtsustunde loomine

8. preventsioon

 

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

Andmekaitsetingimused

2022  Tartu Kroonuaia Kool