Huviringid 2019/20 õ.a.

KUNSTIRING (LÕK, RÕK)

- juh. õp. Aime Pärnpuu. AEG: 1.-2. kl: T 6.tund, 3a ja 4.+5., 5b: N 6.tund.

 

MUUSIKARINGID (LÕK, RÕK)

- juh.Ülle Sakarias.

AJAD:

algkl. muusikaring (1.-4.kl):  T 13.30-14.10 ja laulukoor (5.-9.kl): T 14.20-15.05;

pilliring (2a, 2b, 4.+5.): T 12.30-13.00 ja pilliring (TT õpilastele): R 12.30-13.00.

 

NÄITERING (LÕK, RÕK)

juh. Maarja Koorik. 1.-4. klass: N 6. tund, 5.-8. klass: N 7. tund. 

 

ROBOOTIKA  (LÕK, RÕK)

- juh. Viljar London. AEG:  2.-3. klass K 6.tund,  4.-9. klass K 7.tund.

 

LIIKUMISRING  TT õpilastele

– juh. Kristi Kuuse. AEG:  N 7.tund. 

 

LOOVLIIKUMINE TT noorematele õpilastele

– juh. Kristel Palgi. AEG: T 6. tund.         

 

Kalevi Spordiklubi palliring 1.-5. klassi õpilastele alustab 8. oktoobrist

- juh. Riina Kuusk Kalevi Spordiklubist.

T 14.00-14.45, R 13.00-13.45.

 

Iluvõimlemise ring: E 12.30-13.30.

Kontakt

Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee

2020  Tartu Kroonuaia Kool